İletişim Videolar Galeri Makaleler Çocuk ve Spor Cimnastik Ürünlerimiz Hakkımızda Ana Sayfa

neden cimnastik ?

neden cimnastik ?

Cimnastik çocuk için en uygun spor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Sanrı, ilkokul çağına kadar çocuklar için en uygun spor dalının temel ve gelişim cimnastiği olduğunu kaydetti.
Murat Sanrı, birçok velinin cimnastik sporunun boy gelişimini etkilediği yönünde yanlış bilgiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Veliler cimnastik yapan çocuğun boyunun yaşıtlarına oranla kısa kaldığını düşünmekte. Bu tamamen yanlış bir kanıdır. Spor ve boy ilişkisini incelerken büyüme ve gelişmeyi birlikte ele almak gerekir." dedi.

Çocuklarda spora başlarken yaş ve fiziksel özelliklerin gözönünde bulundurulmasını isteyen Sanrı, cimnastik sporunun boyu uzattığını söyledi. Temel ve gelişim cimnastiğinde ağır travmatik antrenmanların söz konusu olmadığına dikkat çeken Sanrı, daha çok çocuğun yaşı da göz önüne alınarak oyunsal formda yapıldığını kaydetti. Çocuğun bedensel gücünün gelişmesi, solunum dolaşım fonksiyonlarının artmasının bu sporla sağlanacağını aktaran Sanrı, "Çocukların esneklik ve estetik kazanması, atak ve çevik olması gibi birçok gelişim bu sporla kazanılır. Onları geleceğe hazırlayan özellikler aletli ve aletsiz çalışma ortamında geliştirilir. Bu aletler; ip, top, labut, cimnastik topu, sıra, mini denge, minder, parmaklık, kasa gibi cimnastik aletleridir." ifadelerini kullandı.

Büyüme faktörünün bilimsel olarak genetik, beslenme ve hormonal faktörlerden oluştuğunu kaydeden Murat Sanrı daha sonra şu bilgileri verdi: "Her çocuğun boyunu anneden-babadan geçen iki gurup gen birbirini bağımsız olarak etkilemektedir. Genler büyümenin ana kalıbını, çocuğun ırksal ve ailevi boy potansiyelini ergenlik başlama yaşını belirler. Genetik faktörler göz önüne alınarak çocuğun ergenlik sonu nihai boyu hesaplanabilir. Bunun için anne baba boyları arasında ilişkiler kuran formüller geliştirilmiştir. Bilimsel verilere göre genlerin tayin ettiği boy aralığı 170-180 santimetre ise düzenli egzersiz, beslenme ile üst sınır olan 180 santimetreye ulaşılabilir. Ama ne yapılırsa yapılsın 190 santimetre olamaz. İşte burada çocuğun yaşı ve fiziksel özellikleri göz önüne alınarak ilkokul çağına kadar başlanabilecek branş temel gelişim cimnastiğidir."

"Düzenli yapılan cimnastik çalışmalarının çocuğun boy gelişimini olumlu yönde etkilediği bilimsel verilerle kanıtlanmıştır." şeklinde konuştu


Neden cimnastik?
 
Sporun fiziksel gelişimini gerçekleştirmedeki önemini anlamak bu sorunun cevabı için yeterli olabilir.
     
 Asıl amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar.
İyi ve doğru yönlendirilmiş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir.
Ayrıca bale, modern dans, folklor gibi sanatlarının figürlerini çeşitli cimnastik hareketleri ile birleştirmeleri
,
    bu sporu yapanlarda yaratıcılık özelliğinin de geliştirilmesine neden olur.
İşte bu özellikleri ile cimnastik, bütün dünyada kitle sporu olark kabul edilen ve temel sporu olarak da kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır.
www.bedenegitimi.gen.tr

                                                                             NEDEN CİMNASTİK

                                                                             Tüm sporların temeli

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle en erken başlanabilen (3 yaş) bir spor olan, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.

Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır.

Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur.

Bu amaçla atölyemizde (3 ile 12) yaş arası gruplara göre oluşturulan cimnastik derslerinde, temel cimnastik hareketlerinin başarıyla öğretilmesi hedeflenmiştir.

Çocuklar bize 18 ay itibariyle gelebiliyorlar. 18 – 36 ay arası, spor odaklı oyun grubu adi altında eğitim veriyoruz. 3 yaş itibariyle de çocukları temel cimnastik eğitimine alıyoruz. Farkını da

hemen açıklayalım: spor odaklı oyun grubu çocukların yası itibariyle, disiplinin esnek olduğunu, eğitsel oyunlar ile çocuklara sporun yaptırıldığı bir program. 3 yas itibariyle ise, kuralların net

olduğu, sıkı bir disiplin içerisinde çocukların seviyelerine göre yine eğlenerek farkında olmadan vücutlarına fayda sağlayan bir eğitim tarzı.

Minimum hafta da 2 gün çocuklar bize geliyor, her antrenman birimimiz bir saatten oluşuyor. İsteğe göre üç ve dört günlük programlarımızda var.

3 Yaşından İtibaren Cimnastik Yapan Çocuk, Diğerlerinden Farklı Olur Mu?

3 yaşında spora cimnastik ile başlayan bir çocuk, kaçınılmaz derece diğer çocuklardan farklı olur. Çünkü beden hakimiyetine sahip, esnek, el- ayak koordinasyonu gelişmiş, kas-kemik yapısı

güçlenmiş, denge sahibi bir çocuktur artik!  Bunlar fiziki farklılıkları, bir de sosyal anlamda gelişimini düşünelim; sorumluluk sahibi, spor disiplininin ne demek olduğunu bilen, özgüveni

yüksek ve sosyal bir çocuk...

Ailelerin Tutumu

Aileler eskiye nazaran, son yıllarda yavaş yavaş spor konusunda bilinçleniyorlar. Tek eksik,  hangi yasta çocuklarını spora başlatmalılar? Hangi branş ile başlatmaları doğru olur? Devamında

ne yaptırabilirler?  Gibi teknik konularda detaylı bilgi sahibi olamayışları. Bu tarz soru işaretleri de bazen onları endişelendiriyor ve çocuklarını spora başlatmakta geciktiriyor.

Profesyonel Cimnastik Yapmak İsteyenleri Yönlendirme

Öğrencilerimi cimnastik başta olmak üzere, hareket kabiliyetlerini, genetik yapılarını ve aile yapılarını tespit ederek mutlaka sporun farklı dallarına da yönlendiriyorum.

Sağlığa ve zekaya faydaları

 • Geç yaşlarda fiziki yapının bozulmasını engeller.
 • Sağlıklı beslenirler.
 • Düzenli egzersiz yaparlar.
 • Gerekli uykuyu alırlar.
 • Esnekliği, koordinasyonu, dayanıklılığı ve kuvveti artıran faaliyetlerde bulunursa büyüme, gelişme yeteri kadar olur ve genetik olarak sahip olduğu fiziki yapıya daha hızlı ulaşabilir. Böylece çocuk yetişkin çağa geldiği zaman uzun boya ve iyi bir solunum, dolaşım sistemine sahip olabilir.
 • Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve daha bir çok kanser türünün oluşma riskini azaltır.
 • Kardiyovasküler dayanıklılığı artırır.
 • Sinir – kas koordinasyonunu geliştirir.
 • Kuvvet- denge ve esneklik kavramlarını geliştirir.
 • Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır ayrıca, daha çabuk iyileşir.

Zeka

Spor gelişmekte olan çocuklar için yalnızca sağlık ve gelişme için değil aynı zamanda şahsiyet gelişimleri ile mental sağlıkları açısından da önemlidir.

 • Spor yapan çocuklar kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusu kazanırlar.
 • Yardımlaşma ve işbirliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışları da kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlarlar.
 • Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa vakit geçirmezler.
 • Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol zamanları kalır.
 • Gençlik döneminde de bu çağın dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak kalırlar.
 • Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı sağlar.
 • Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine güven duygusu ve ifade yeteneği artar.

Küçük yaşta cimnastik eğitimi alan çocuklarda göze çarpan baskın özellikler şöyle sıralanabilir;

 • Daha sosyal ve dışa dönük bireyler,
 • Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu,
 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,
 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme,
 • İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme,
 • Yaşıtları  arasında daha aktif ve girişken olabilme,
 • Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilme,
 • Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme…
 •  

          
  NEDEN ÖNCE CİMNASTİK

Her spor branşı belli oranda denge,esneklik ,kuvvet, koordinasyon, sürat, çeviklik, dinamizim ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir.

Cimnastiğin tüm branşların temeli sayılmasının

nedeni motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve gelişimini sağlayan tek branş olmasıdır.,
 
      Cimnastik sporu çok küçük yaşlarda başlar bunun nedeni ise küçük yaşlarda vücuttaki eklem ve kas yapısının kolay şekillenebilir olmasıdır.
,
Dolayısıyla küçük yaşta spora cimnastikle

başlayan çocukların diğer sporlara yönelmek istemesi durumunda vücut yapılarında bir hazır bulunuşluk söz konusu olur ve diğer spor branşlarında cimnastik yapmamış bireylerle

kıyaslandıklarında üst düzey bir yatkınlık ve başarı örneği sergilerler. Mücadele ve takım sporu olmaması nedeniyle cimnastik; çocukta oluşabilecek rakip kavramını farklı bir boyuta

getirmektedir. Şiddet eğilimi ya da kazanma hırsı gibi kavramlardan uzak sadece kendini rakip olarak gören ve kendini geliştirmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Aynı

zamanda yapılan egzersizler esnasında grupça hareket edebilme yetisini paylaşmayı ,yardımlaşmayı ve belirli bir disiplin anlayışıyla davranmayı çocuklara temelden aşılayan bir spor branşıdır

. Kısacası neden cimnastik sorusunun cevabı; cimnastiğin hoş görü, disiplin, öz güven, sosyalleşme ,yardımlaşma ,yaratıcılık ve temel fiziksel gelişim açısından bir çocuğun ihtiyacı olan her

şeyi içinde barındıran tek spor branşı olmasıdır.

NEDEN ÖNCE CİMNASTİK
 
Amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar

. İyi ve doğru yönlendirilmiş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir

. Cimnastik, bütün dünyada alt yapı sporu olarak kabul edilen ve temel

spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır.
 
        Okul öncesi çocuklar için çok ideal Cimnastik özellikle 3-10 yaş çocuklarına yönelik olimpik bir branştır.
 
Çocukların (özellikle rekabetin olmadığı bir ortamda) psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.
 
Cimnastik çalışmaları çocuklarımızın yetişkinlik döneminde "spor ve sağlıklı yaşamı", bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine de yardımcı olur.

Çünkü; fiziksel bir aktiviteyi başarmaktan dolayı duyulan heyecan, çocuğun yaşamının her döneminde ihtiyaç duyacağı kendine saygı ve güven duygularının gelişiminde önemli bir rol oynar. 

                           Okul öncesi çocuklarda öncelikle hareketliliği sağlayacak aktivitelerin yapılması, yaş dönemlerine göre hazırlanmış özel programlarla doğal gelişimlerinin desteklenmesi

gerekmektedir ve bu yüzden Cimnastik sporu, otomatik olarak tercih sırasında ön planda olmalıdır.
 
Cimnastik, öncelikle spor yapma kültürünü çocuklara aktardıktan sonra, onlara en doğru

aktivitelerin yapılması için bilinçli tercih imkanı sunmaktadır.

* Spor, çocuğunuzun daha sosyal ve dışa dönük bireyler olarak gelişmesine imkan tanır.

* Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu oluşmasını sağlar.
 
* Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesine yardımcı olur.

* Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme sağlar.

* İletişim kuramayan çocukların sosyalleşebilmesine imkan tanır.

* Çocuğunuzun yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilmesini sağlar.
 
* Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmesine yardımcı olur.

* Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilmesine imkan tanır.

* Bedensel ve ruhsal yönden gelişimlerini ve estetik bir görünüme sahip olmalarını sağlar.
 
* Dikkat, algı, karar verme becerileri v.b. gelişir.. * Boylarına göre kilo ve vücut kas kütlesini dengeler.

* Yaşıtları arasında daha aktif ve kendi çevresiyle barışık, mutlu ve özgüvenli olmalarını sağlar.

Cimnastik eğitimi alan çocuklarda görülen özellikler

• Daha sosyal ve dışa dönük bireyler

• Hiper aktif çocuklarda daha sakin davranış durumu

• Duruş bozukluklarını düzenler

• Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu etkisi vardır

• İletişim kuramayan çocuklarda önemli ilerleme görülmüştür

• Yaşıtları arasında daha aktif ve girişkendir

• Yaşıtlarına oranla her alanda daha başarılıdırlar

• Yaşıtlarına göre daha sorumluluk sahibidirler

 CİMNASTİK ÖZGÜVEN, DİSİPLİN, ZEKA, KUVVET, ESNEKLİK ve ESTETİK KAZANDIRAN DİĞER SPORLARIN TEMELİNİ OLUŞTURAN BİR BRANŞTIR.

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 – 10 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar

üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını,boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Mutlu olmayı isteyen bireyler yetiştirmek için

özgüvenli bireyler yetiştirmek gerekir. Bunu için de küçük yaştan itibaren hem fiziksel hem de pedagojik gelişimlerini destekleyecek spor ve sanat eğitimleri gereklidir. Tüm çocuklar için en iyi

baslangıçtır. Sizler de çocuklarımızın kendilerini kanıtlamaları için fırsat verin, şikayet eden değil, daha iyisi için mücadele veren bir toplum yapısına doğru yol alalım. Bizlere ses olun ki daha

fazla çocuk için yeni pencereler açabilelim. Çalışarak nelerin yapılabileceğini, emek vererek bir şeylere ulaşmanın keyfini izleyelim.


NEDEN CİMNASTİK?

Uygulaması heyecan veren, seyretmesi ise hayranlık uyandıran, yaşadığımız çağa çok uygun olan ve vücudun doğal hareketlerini kullanarak bütün kasların çalışmasını sağlayan böylece

izl...eyene sanat tadı veren spor CİMNASTİKTİR.

Asıl amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda Cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. İyi ve doğru yönlendirilmi...ş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi

fiziksel özellikleri geliştirir.

Ayrıca bale, modern dans, folklor gibi sanatların figürlerini çeşitli Cimnastik hareketleri ile birleştirmeleri, bu sporu yapanlarda yaratıcılık özelliğinin geliştirilmesine neden olur.

İşte bu özellikler ile cimnastik, bütün dünyada kitle sporu olarak kabul edilen ve aynı zamanda temel spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır.

KAZANIMLAR

4 ile 12 yaş arası tüm çocukların temel Cimnastik eğitimi alması gerekmektedir.

-- Cimnastik tüm sporların altyapısını oluşturmaktadır.

--Cimnastik çalışmalarında çocuklar

Esneklik

Kuvvet

Koordinasyon

Denge

--Gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra

Kazanma

Kaybetme

Liderlik

Özgüven
Gurup uyumu gibi özellikler kazanır.

--Kazanımları tüm yaşamı boyunca, sporcunun gelişimini olumlu yönde etkiler.

Deneme antrmanları ücretlidir. Telefon Numaramız

Ürün ara

Cimnastik Eğitim Videoları Cimnastik Malzeme Videoları Deneme Antrmanı ve Kayıt Koşulları Şaşmaz Salonumuz Kazım Karabekir Salonumuz Mamak Salonumuz Çok Yakında
ANKET
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet - (1528)
Pdd
Hayır - (370)
Pdd
Türkiye Cimnastik Federasyonu Federation Internationale de Gymnastique European Union of Gymnastics