İletişim Videolar Galeri Makaleler Çocuk ve Spor Cimnastik Ürünlerimiz Hakkımızda Ana Sayfa

branş seçimi yapılırken neye dikkat etmeli?

branş seçimi yapılırken neye dikkat etmeli?                         .YETENEK SEÇİMİ

3.1 - Yetenek nedir,

 yetenek seçiminin genel prensipleri nelerdir? Sportif bağlamda yetenek kavramı , belli bir alanda normalin üzerinde ancak henüz tam gelişmemiş özellikler bütünü ve bunlara sahip kişi olarak değerlendirilir. Yetenek seçiminde genel prensipler ·Zamanında yapılması. Bu durum gelişmekte olan vücudun ne daha önce ne daha geç yaşta spor antrenman araçlarının etkisine tabi tutulmasıdır. ·Kapsamlı yapılması. Burada seçimin değerlendirilmesinde kapsamlı spor- pedagajik, mediko-biyolojik, fonksiyonel vb. testler bazında yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. ·
    Ayrımcılık. Yapılan test ve ölçümlerde adayın yönlndirileceği spor dalı açısından sporcu hakkında objektif, güvenilir, bilgi ve tahmin kaynağı olan en önemli belirti ve kriterlerin ayrılması gerekmektedir. ·Yetenek seçimi ve spor hazırlığı arasında bir birliğin olması . Seçilen adayın spor antremanı dışındaki potansiyel imkanları, onun spor hazırlığı sırasında gösterdiği kişisel özellikleri ile birlikte değerlendirilmesidir. Bir deyişle amaç sadece yeteneği keşfetmek değildir, onun antrenman ve eğitim sırasında gösterilen performansla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.(3)
 
3.2- Yetenekli sporcuların özellikleri nelerdir?
 
   Yetenekli bir sporcu incelendiğinde, diğer sporculara oranla şu özellikleri farklılık gösterir: a. Antrenmanda daha başarılıdır. b. Antrenmanda verilen uyarılara daha çabuk uyum sağlar. c. Daha çabuk ögrenir. d. Edindiği deneyimleri, başarısını artırmak amacıyla kullanır. e. Verilen görevleri başarı ile sonuçlandırır ve soruları yaratıcı biçimde çözümler. f. Performans gittikçe yükselir. g. Stres altında bile doğru değerlendirme yapar. h. Riski göze alır. i. Başarısızlıklar onun için motivasyon unsuru olur.

3. 3-Yetenek seçiminde hangi yöntemler uygulanır?
 
Yetenek seçiminde temelde iki yöntem uygulanır. Bunlar, doğal seçim ve bilimsel seçim yöntemidir. Doğal seçim yönteminde kişi ya seçtiği spor dalına katılır ya da başarılı olamadığı bir daldan başka bir spor dalına yönelip orada başarılı olur. Bilimsel seçim yönteminde ise bilimsel testlerle kişilerin kendileri için en uygun spor dalları belirlenir ve onlara yönlendirilir.(5)

3.4-Yetenek seçiminde hangi ölçütler kullanılır?
 
Bilindigi gibi yetenek seçimi ve spora yönlendirme yüksek sportif performansa yönelik spor anlayışı içinde değerlendirilir. Sporda yetenek kavramının belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

a. Vücut ölçüsü ve ağırlığı, kas ve yağ dokuları ,ilişkisi, vücut ağırlık merkezi ve uzuvların birbirine olan uyumu gibi antropometrik özellikleri,

b. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık gibi, etki ve tepki hızı, statik ve dinamik gücü, hareket koordinasyonu gibi bedensel özellikleri 

 c. Denge ses ve top duygusu, ritm duyarlılığı ve ritmik hareketleri, mesafe ve hız hissi, ifade becerisi gibi tekno-motorik özellikleri
 
d. Algılama, gözlem ve analiz becerisi, öğrenme temposu gibi öğrenme yeteneği temposu gibi öğrenme özelliği,
 
e. Antrenman, fiziksel zorlanma, çalışkanlık, başarma isteği gibi uygulama ozellıklerı

f. Konsantrasyon, akıllılık, planlama güçve tempo ayarı, yaratıcılık gibi zihinsel özellikleri

g. Psikolojik dayanıklılık, stres aşımı, yarışmaya hazır olma vb. psikolojik özellikleri h. takım anlayışı, rol değişimi, liderlik vb. sosyal özellikleri göz önüne alarak yapılan değerlendirmeler ile yetenek seçimi daha da kolaylaşmaktadır.Sporcunun çeşitli alanlarda az vaya çok sahip olduğu beceriler ve kabiliyetler ağını doğuştan gelen yetenek olarak gözönüne alabiliriz.(3)

3.5-Yetenek seçimi kaç aşamalıdır?

Yetenek seçimi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ön seçim, ara seçim ve son seçimdir.
Deneme antrmanları ücretlidir. Telefon Numaramız

Ürün ara

Cimnastik Eğitim Videoları Cimnastik Malzeme Videoları Deneme Antrmanı ve Kayıt Koşulları Şaşmaz Salonumuz Kazım Karabekir Salonumuz Mamak Salonumuz Çok Yakında
ANKET
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet - (1528)
Pdd
Hayır - (370)
Pdd
Türkiye Cimnastik Federasyonu Federation Internationale de Gymnastique European Union of Gymnastics